Terms and conditions

Velkommen til Bruce!

Bruce er et digitalt medlemskap som gir deg tilgang til den beste treningen med ett enkelt medlemskap på telefonen - frihet til å trene hvor du vil.

IM WITH BRUCE AB, (org. nr. 559037-5597), og datterselskapene Bruce Norway AS (org. nr. 924467495) og Bruce Denmark ApS (CVR-nr. 41888695), heretter kalt (Bruce), driver www.bruce.app (Nettstedet) og tilhørende apper for iOS og Android (Appen).

Når du registrerer deg som Bruker på Nettstedet eller i Appen, godtar du samtidig disse vilkårene (vilkårene). Les vilkårene nøye, da de regulerer forholdet mellom deg og Bruce.

Et Medlem refererer til en betalende Bruker av appen. En Bruker refererer til Medlemmer, samt brukere av Nettstedet og Appen som enda ikke har betalt for et medlemskap. Hver Bruker har en Konto som brukes til å logge inn i Appen og på Nettstedet.

Om Bruce

Bruce tilbyr en tjeneste (Tjenesten) der Medlemmer via Appen kan bestille gruppetreningstimer og sjekke inn for egentrening på treningssentre, studioer og treningsfasiliteter som Bruce samarbeider med (Bruce-partnere).

Bare personer over 18 år kan kjøpe medlemskap hos Bruce.

Ved besøk hos Bruce-partnere må Medlemmet sjekke inn for gruppetimer eller egentrening ved hjelp av Appen og partnerens QR-kode. Når koden er skannet, vises Medlemmets inngangsbillett i appen, som deretter skal vises til personalet.

Bruce-medlemskapet er personlig, og Medlemmet har ikke rett til å overføre rettigheter eller forpliktelser i henhold til vilkårene til en tredjepart. Medlemmet har heller ikke lov til å slippe inn en tredjepart i en Bruce-partners anlegg. Straffen for å gjøre dette er en kostnad på 1000 kr. I gjentatte tilfeller vil Medlemmet bli utestengt fra tjenesten.

Forbudte aktiviteter: Bruk av API-en som leveres av Bruce er strengt forbudt uten skriftlig forhåndsgodkjenning. Ethvert uautorisert bruk av API er et brudd på disse vilkårene og betingelsene, og kan føre til rettslige skritt.

Samtykkeerklæring

Bruce vil sende Brukeren direkte markedsføring relatert til våre produkter og tjenester. Direkte markedsføring fra Bruce er delvis basert på profilering. Dette betyr at Bruce vil gjøre prediksjoner om Medlemmets personlige preferanser basert på hvor ofte medlemmet trener, hvilken type treningsøkter de gjennomfører og hvilke Bruce-partnere de deltar hos. Basert på disse prediksjonene vil Bruce skreddersy direkte markedsføring til Medlemmet. For mer informasjon om hvordan vi behandler Brukernes personopplysninger, vennligst besøk: Personvernregler.

Medlemmet står fritt til å velge om han/hun vil samtykke til eller avslå profilering med det formål å gi medlemmet direkte markedsføring. Vær oppmerksom på at Medlemmet når som helst kan trekke tilbake sitt samtykke, men at tilbaketrekkingen ikke vil påvirke lovligheten av Bruces behandling som ble utført før tilbaketrekkingen.

Medlemsavgift og betalinger

Det er gratis å laste ned Appen. For å bestille en time eller trene hos Bruce-partnere må Brukeren først bli Medlem. Betalinger gjøres med kort og leveres av [Stripe] (https://www.stripe.com)

Medlemskapet må kjøpes i det landet der Medlemmet bruker medlemskapet mest. Medlemmet kan bruke sitt Bruce-medlemskap i andre byer, inkludert byer i andre land der Bruce tilbyr sine tjenester. Disse treningsøktene inkluderer besøk på sentre innenfor Medlemmets eget medlemsnivå.

Bruce tilbyr ulike medlemsnivåer i ulike land: I Sverige; Base, Black og Epic. I Norge; Base og Black. I Danmark; Black.

Alle medlemskap er fleksible (rullerende medlemskap) og fortsetter til medlemmet velger å avslutte det. Den månedlige kostnaden trekkes fra konto natt til siste dag i inneværende betalings- eller pauseperiode. Ved forskuddsbetaling gis ingen refusjon. Medlemskapet kan avsluttes først etter at den forhåndsbetalte perioden er utløpt.

Medlemmet må sørge for at en betalingsmetode fungerer gjennom hele abonnementsperioden. Betalingsperioden er gjeldende fra ordinær betalingsdato selv om betalingen ikke går gjennom på denne datoen. Om medlemmet ikke har anledning til å betale på betalingsdatoen, vil det være nødvendig å sette medlemskapet på pause i forkant for å unngå betaling for dager medlemmet ikke kan bruke medlemskapet. Dersom betalingen uteblir, kan saken sendes til inkasso.

Med Bruce Credits kan medlemmet bestille økter og trene med Bruce-partnere. Kredittene er gyldige i ett år fra datoen medlemmet kjøpte dem. Timer som er booket med utløpte kreditter, refunderes ikke ved kansellering. Prisen per treningsøkt samsvarer med partnerens egne priser. Det er noen sentre som for øyeblikket ikke aksepterer Bruce-kreditter som betaling. En liste over disse partnerne finner du i Bruce FAQ.

Tilbud

Hver Bruce-partner velger klassene de ønsker å gjøre tilgjengelig for Bruce. Tilbudet av timer er ikke konstant og kan variere over tid og uten varsel. Bruce kan ikke garantere tilgang til et bestemt senter eller bestemte klasser. Medlemmet har ikke rett til å si opp medlemskapet før tiden fordi utvalget av klasser har endret seg eller et senter har forsvunnet.

Identifikasjon

For å kunne bruke tjenesten må Medlemmet oppgi sitt fulle navn og et profilbilde som tydelig viser medlemmets ansikt forfra. Kontoen er personlig og kan ikke deles. Hvis Medlemmet ikke har fullt navn og profilbilde, kan medlemskapet sperres uten varsel. Det gis ingen refusjon i disse tilfellene.

For å kunne sjekke inn hos Bruce-partnere kan appen be om Medlemmets posisjon. Informasjonen brukes til å avgjøre om medlemmet befinner seg på riktig sted, og kan logges for feilsøkingsformål.

For å opprettholde det høyeste sikkerhetsnivået vil Bruce verifisere alle Medlemmer med en digital ID. Alle Medlemmer i Sverige må verifiseres med en digital signatur innen 15. september 2023 for å kunne fortsette å bruke tjenesten Bruce tilbyr. Alle Medlemmer i Norge må verifiseres med en digital signatur innen 31. oktober 2023 for å kunne fortsette å bruke tjenesten Bruce tilbyr. Når verifiseringen med en digital ID er utført, trenger ikke kontoen å verifiseres på nytt. Medlemmets personnummer, navn og adresse lagres på Bruce-serverne i henhold til GDPR-protokollen. For mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, vennligst besøk: [Personvernregler] (https://www.bruce.app/privacy).

Sette medlemskapet på pause

Medlemmet kan sette medlemskapet på pause når som helst. Hvert kalenderår har Medlemmet to (2) pauseperioder og totalt 60 pausedager. Pausedagene kan fordeles som Medlemmet ønsker mellom de to pauseperiodene. Trekk for pausedager som Medlemmet har betalt for, gjøres på neste månedsbetaling. Medlemskapet starter automatisk når pauseperioden avsluttes. Ubrukte pausedager kan ikke lagres til neste kalenderår.

Medlemmet får ikke nye pausedager hvis det avslutter medlemskapet og starter på nytt i løpet av samme kalenderår. Eventuelle timebookinger som sammenfaller med pauseperioden, blir automatisk kansellert (gjelder ikke betalte timer).

I spesielle tilfeller, for eksempel ved skade eller sykdom, er det tillatt å ta pause i inntil 365 dager mot fremleggelse av legeerklæring. I forbindelse med graviditet tillates en pause på inntil seks (6) måneder, lengre pauser krever legeerklæring.

Pausering av medlemskapet må alltid gjøres på forhånd, og kan ikke gjøres etter avslutning av medlemskap. Ingen oppsigelsesfrist gjelder dersom Medlemmet sier opp sitt medlemskap i løpet av den første måneden som helt nytt medlem.

Oppsigelse av medlemskap

Hvis Medlemmet ønsker å si opp medlemskapet, gjelder 1 måneds oppsigelsestid for alle medlemskap. Oppsigelsestiden kan ikke avbrytes ved en pause. Dette betyr at Medlemmet vil bli belastet for den neste betalingsperioden etter den aktuelle betalingsperioden på oppsigelsestidspunktet. Eksempel: Hvis Medlemmet har betalingsdato den 15. i hver måned og sier opp medlemskapet senest den 14. april, vil siste betalingsperiode være 15. april - 14. mai. Hvis Medlemmet sier opp medlemskapet den 15. april, vil den siste betalingsperioden være 15. mai - 14. juni.

For et forpliktende medlemskap kan Tjenesten ikke sies opp i løpet av perioden.

Angrerett

I henhold til svensk, norsk og dansk lov har Medlemmet angrerett i 14 dager ved fjernkjøp av varer og tjenester. For å utøve angreretten må Medlemmet ikke ha brukt medlemskapet. Angreretten gjelder fra kjøpsdagen eller fra dagen for signering av Bruce Trial. Spesielle regler for angrerett gjelder for Bruce Trial. Se Bruce Trial-delen nedenfor.

Hvis medlemmet angrer på kjøpet, må medlemmet kontakte Bruce på e-post [email protected] innen den angitte tiden.

Dersom Medlemmet har kjøpt medlemskapet gjennom en tredjepart, gjelder spesielle betingelser. Da må Medlemmet kontakte tredjeparten.

Angreretten gjelder ikke ved kjøp av individuelle timer på et bestemt tidspunkt.

Kampanjevilkår

Ved å bruke en kampanjekode aksepterer Medlemmet følgende vilkår:

Første gang Medlemmet kjøper et Bruce-medlemskap, kan Medlemmet avslutte medlemskapet uten oppsigelsestid i løpet av de første 30 dagene. På grunn av dette kan medlemskapet vare minimum 1 eller 3 måneder, uavhengig av kampanjens lengde. Etter første måned gjelder alltid en oppsigelsestid på 1 måned.

Kampanjer gjelder kun for nye medlemmer*. Kampanjer gjelder aldri personer med aktivt eller pauseret medlemskap, eller under en prøveperiode. Retten til å benytte en kampanjekode bestemmes av Bruce etter eget skjønn, og Bruce kan begrense denne retten for å forhindre misbruk av kampanjer.

Ingen rabattkoder kan kombineres med andre rabatter eller tilbud.

Hvis Medlemmet setter medlemskapet på pause i løpet av kampanjeperioden, risikerer Medlemmet å miste hele eller deler av rabatten i gjenværende kampanjeperiode.

En kampanjekode må aktiveres innenfor kampanjens rammer, men senest 25 dager etter at Medlemmet har lagt den inn på brukeren sin.

Rabatten gjelder alltid gjeldende ordinære priser i kampanjeperioden, og alle rabatter er tidsbegrenset.

*Unntak kan gjelde dersom Medlemmet har mottatt et personlig tilbud på e-post eller tekstmelding.

Bruce Trial

Bruce Trial er tilgjengelig med jevne mellomrom gjennom hele året og gir nye kunder av Bruce muligheten til å prøvetrene gratis på utvalgte sentre som er en del av Black-medlemskapet i fjorten dager. I løpet av prøveperioden kan medlemmet trene maksimalt én (1) gang per studio eller kjede. Prøveperioden gjelder kun for Bruce Black-medlemskapet.

Prøveperioden kan ikke settes på pause eller forlenges, men medlemmet kan avslutte sin prøveperiode når som helst. Ved slutten av prøveperioden kan du ikke lenger trene gratis i sentrene våre. For å avslutte prøveperioden må medlemmet kansellere alle sine bookede timer og deretter avslutte i appen.

I prøveperioden gjelder de samme reglene for manglende oppmøte, sen avbooking og sen innsjekking som for vanlige medlemmer. Merk at medlemmet ikke kan kansellere prøveperioden mens de er blokkert (les mer under avsnittet om Avbooking av klasser).

Når prøveperioden er utløpt, vil medlemskapet konverteres til et Bruce Black-medlemskap med mindre medlemmet aktivt har valgt å avslutte medlemskapet før da. Dagen etter slutten av prøveperioden må medlemmet foreta den første månedlige betalingen for Bruce Black-medlemskapet. Ved betaling vil medlemmet få full tilgang til alle funksjonene som er inkludert i Bruce Black-medlemskapet. For informasjon om prisen på Bruce Black-medlemskapet, se vår prisliste her: Memberships

I byene som tilbyr flere medlemsnivåer enn Bruce Black, får du muligheten til å velge hvilket medlemskap du ønsker å ha før prøveperioden avsluttes. I forbindelse med at Medlemmet starter et medlemskap, avsluttes prøveperioden samtidig.

Hvis et medlem prøver å starte prøveperioden en gang til, startes et vanlig Black-medlemskap som ikke kan refunderes.

Spesielle regler for angrerett gjelder for Bruce Trial. Angrefristen starter fra den første dagen i prøveperioden og en ekstra angrefrist vil ikke bli tilbudt under fortsatt medlemskap. For mer informasjon om hvordan medlemmet utøver sin angrerett, se avsnittet Angrerett ovenfor.

Inviter venner til en gratis time

Et Medlem kan dele ut invitasjoner til en gratis time på ditt medlemsnivå. Hver kode er unik og kan bare brukes én gang av personen som ennå ikke er Medlem. Én kode gir Medlemmets venn en gratis treningsøkt innenfor Medlemmets medlemsnivå. Treningen kan være en instruktørledet økt eller egentrening på for eksempel et treningssenter. Gratisøkten kan brukes senest 30 dager etter at koden er registrert. Alle som ennå ikke er Medlemmer, kan inviteres til en gratistime hver tredje måned.

Hvis vennen som Medlemmet inviterer, får et Bruce-medlemskap, blir Medlemmets invitasjoner fylt opp til 3 nye.

Begrensninger

Det er en generell grense på 8 ganger per måned som Medlemmet kan besøke et spesifikt senter eller en spesifikk kjede. For noen sentre gjelder unntak med enten 1, 4 eller 6 besøk per måned, avhengig av senteret. På STC-treningssentre er det ingen besøksgrenser for Bruce-medlemmer.

Når Medlemmet har nådd besøksgrensen for et studio i en gitt måned, kan Medlemmet velge å kjøpe flere besøk. Det er ingen begrensning på hvor mange besøk Medlemmet kan kjøpe, med unntak av noen få sentre der det ikke er mulig å kjøpe flere besøk når Medlemmet har nådd den månedlige besøksgrensen. Besøksgrensen per senter inkluderer både egentrening og timebookinger. Besøksgrensen tilbakestilles for alle sentre den 1. i hver kalendermåned.

Medlemmet kan ha et maksimalt antall bookinger samtidig, avhengig av medlemskapsnivå.

Antall samtidige bookinger er: I Sverige; Base har 3, Black har 4 og Epic har 5. I Norge; Base har 3 og Black har 5 I Danmark; Black har 5

Brukeren kan bare være logget inn på én enhet om gangen. Brukeren kan logge inn 5 ganger i løpet av en periode på 365 dager. Ytterligere innloggingsforsøk vil bli blokkert.

Avbooking av klasser

Ulike sentre har ulike avbookingsregler. Siste frist for avbooking er oppgitt i studiobeskrivelsen og i bookingen. Hvis Medlemmet foretar en sen avbooking, får Medlemmet 1 prikk. Sen avooking kan gjøres inntil 10 minutter før timen starter.

Innsjekkinger kan vanligvis gjøres frem til 5 minutter før timen starter før de regnes som en sen innsjekking. Unntak er angitt i timebeskrivelsen. Noen sentre låser døren 5 minutter før timen starter, og dersom du kommer for sent til et slikt senter, kan ikke innsjekking finne sted og dette telles som en no-show. Det gis 1 prikk for 3 sene innsjekkinger i løpet av 30 dager. For at en innsjekking skal være gyldig, må Medlemmet delta på timen. En innsjekking uten deltakelse regnes som manglende oppmøte.

Hvis Medlemmet ikke deltar på en booket time, vil Medlemmet umiddelbart få 3 prikker.

Hvis Medlemmet får 3 prikker, blir Medlemmet sperret fra å booke nye timer i 14 dager. Mens Medlemmet er blokkert, kan Medlemmet fortsatt delta på allerede bookede timer og trene på treningssentre og annen egentrening. Merk at Medlemmet ikke kan kansellere medlemskapet eller prøveperioden mens de har en blokkering. Medlemmet kan velge å vente på at blokkeringen utløper, eller få opphevet blokkeringen umiddelbart mot et gebyr. Medlemmet blir automatisk kvitt 1 prikk hver 30. dag, regnet fra første prikk.

Ved sen innsjekking, sen avbooking eller manglende oppmøte når Medlemmet allerede er blokkert forlenges blokkeringen med:

  • 1 dag for sen innsjekking
  • 3 dager for sen avbooking
  • 7 dager for manglende oppmøte

Antall dager Medlemmet er blokkert påvirker prisen for å oppheve blokkeringen. Når blokkeringen er forlenget med 7 dager, øker prisen med tilsvarende beløp som det koster å oppheve blokkeringen.

Det er ikke mulig å sette medlemskapet på pause når det er blokkert. Hvis en sperreperiode strekker seg over en allerede planlagt pause, vil de resterende dagene av sperren fortsette etter pausen.

Sentrene kan ha egne avbookingsregler, i tillegg til Bruces egne regler. Dette betyr at du kan bli blokkert fra å booke timer i et visst antall dager i deres eget system. Sentresom dette gjelder for, har denne informasjonen oppgitt i studiobeskrivelsen.

Ved bruk av Bruce Credits gjelder følgende, i stedet for stykkene ovenfor:

Sen avbooking: Hvis Medlemmet avbooker for sent, trekkes 5 credits, mens resterende credits som er betalt for timen, refunderes.

Manglende oppmøte: Hvis Medlemmet ikke møter opp, vil ingen credits bli refundert.

Vurderinger

Et medlem kan skrive en vurdering etter hver gjennomførte treningsøkt. Anmeldelser som sendes inn på Bruce, skal være ærlige, rettferdige og konstruktive. Alle anmeldelser skal skrives på en respektfull og saklig måte, selv når de kritiserer. Anmeldelser som inneholder personangrep, krenkende eller diskriminerende kommentarer, tolereres ikke. Organisasjoner mottar alle anmeldelser og kan velge å svare på dem i Bruce-systemet.

Bruce støtter åpen kommunikasjon og sensurerer, redigerer eller sletter derfor generelt ikke anmeldelser. Bruce forbeholder seg imidlertid retten til å fjerne anmeldelser eller svar som bryter med retningslinjene ovenfor.

Drift og klager

Tjenesten leveres vanligvis døgnet rundt, hver dag i uken. Bruce garanterer imidlertid ikke at Tjenesten er fri for feil eller avbrudd. Ved svikt i Tjenesten skal Bruce alltid gis mulighet til å rette feilen. Bruce har rett til å stenge Tjenesten for vedlikehold i rimelig tid.

En Bruker som ønsker å påberope seg feil i Tjenesten, skal varsle Bruce innen rimelig tid ved å sende en e-post til [email protected].

Retningslinjer

Et Medlem må følge reglene og forskriftene som gjelder for hver Bruce-partner. Bruce har nulltoleranse for trakassering. Trakassering, inkludert men ikke begrenset til verbal, fysisk eller digital trakassering, vil ikke tolereres og kan føre til avsluttet medlemskap.

Når du bruker Tjenesten, er det ikke tillatt å bruke noen form for narkotika eller prestasjonsfremmende midler, med unntak av medisiner foreskrevet av leger. Dopingkontroller kan forekomme hos enkelte Bruce-partnere.

Et Medlem er ikke forsikret via Bruce mens de besøker en Bruce-partner eller et event. Bruce-partnere er ansvarlige for å ha riktige forsikringer på plass.

Bruce forbeholder seg retten til, med umiddelbar virkning og uten forklaring, å utestenge et Medlem fra tjenesten eller fra en bestemt Bruce-partner. Hver Bruce-partner har også rett til å nekte individuelle Medlemmer tilgang til timer og egentrening.

Bare en konto per person er tillatt, og Bruce eier retten til å slette dupliserte kontoer når som helst.

Ingen refusjon vil bli gjort i tilfeller der en konto er suspendert eller slettet.

Force Majeure

Bruce skal ikke holdes ansvarlig for svikt eller forsinkelse i utførelsen av forpliktelsene i henhold til disse vilkårene og betingelsene, hvis slik ytelse er forsinket eller hindret av forekomsten av en uforutsigbar handling eller hendelse som er utenfor Bruces kontroll (Force Majeure-hendelser).

Handlinger eller hendelser som utgjør force majeure-hendelser inkluderer, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer, myndighetsinngrep, direktiver eller retningslinjer.

I tilfelle force majeure skal Bruce ta rimelige skritt for å redusere effekten av force majeure-hendelsen.

Behandling av personopplysninger

Bruce følger reglene som General Data Protection Regulation (GDPR) har satt opp for å beskytte brukernes integritet. Se [Bruce' personvernerklæring] (https://www.bruce.app/privacy) for mer informasjon. For å korrigere, få tilgang til eller slette personopplysninger kan en Bruker kontakte kundestøtte på [email protected].

Kontaktinformasjon

Bruce kundesupport er tilgjengelig på [email protected] eller via support-chatten i appen.

Endringer

Bruce kan revidere disse vilkårene fra tid til annen, med eller uten varsel til brukeren. Enhver slik revisjon vil tre i kraft umiddelbart. Brukerens fortsatte bruk av Tjenesten etter en slik revisjon utgjør aksept av de endrede vilkårene.

Sist oppdatert 2024-03-25

Informasjonskapsler og databeskyttelse

Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse og analysere nettlesingen din. Vi deler også data med våre annonsepartnere. Les mer.