Terms and conditions

Velkommen til Bruce!

Bruce er et digitalt medlemskap som gir deg tilgang til den beste treningen med ett enkelt medlemskap på telefonen - frihet til å trene hvor du vil.

IM WITH BRUCE AB, (org. nr. 559037-5597), og datterselskapene Bruce Norway AS (org. nr. 924467495) og Bruce Denmark ApS (CVR-nr. 41888695), heretter kalt (Bruce), driver www.bruce.app (Nettstedet) og tilhørende apper for iOS og Android (Appen).

Når du registrerer deg som Bruker på Nettstedet eller i Appen, godtar du samtidig disse vilkårene (vilkårene). Les vilkårene nøye, da de regulerer forholdet mellom deg og Bruce.

Et Medlem refererer til en betalende Bruker av appen. En Bruker refererer til Medlemmer, samt brukere av Nettstedet og Appen som ennå ikke har betalt for et medlemskap. Hver Bruker har en Konto som brukes til å logge inn i Appen og på Nettstedet.

Om Bruce

Bruce tilbyr en tjeneste (Tjenesten) der Medlemmer via Appen kan bestille gruppetreningstimer og sjekke inn for egentrening på treningssentre, studioer og treningsfasiliteter som Bruce samarbeider med (Bruce-partnere).

Ved besøk hos Bruce-partnere må Medlemmet sjekke inn for gruppetimer eller egentrening ved hjelp av Appen og partnerens QR-kode. Når koden er skannet, vises Medlemmets inngangsbillett i appen, som deretter skal vises til personalet.

Bruce-medlemskapet er personlig, og Medlemmet har ikke rett til å overføre rettigheter eller forpliktelser i henhold til vilkårene til en tredjepart. Medlemmet har heller ikke lov til å slippe inn en tredjepart i en Bruce-partners anlegg. Straffen for å gjøre dette er en kostnad på 1000 kr. I gjentatte tilfeller vil Medlemmet bli utestengt fra tjenesten.

Samtykkeerklæring

Bruce vil sende Brukeren direkte markedsføring relatert til våre produkter og tjenester. Direkte markedsføring fra Bruce er delvis basert på profilering. Dette betyr at Bruce vil gjøre prediksjoner om Medlemmets personlige preferanser basert på hvor ofte medlemmet trener, hvilken type treningsøkter de gjennomfører og hvilke Bruce-partnere de deltar hos. Basert på disse prediksjonene vil Bruce skreddersy direkte markedsføring til Medlemmet. For mer informasjon om hvordan vi behandler Brukernes personopplysninger, vennligst besøk: Personvernregler.

Medlemmet står fritt til å velge om han/hun vil samtykke til eller avslå profilering med det formål å gi medlemmet direkte markedsføring. Vær oppmerksom på at Medlemmet når som helst kan trekke tilbake sitt samtykke, men at tilbaketrekkingen ikke vil påvirke lovligheten av Bruces behandling som ble utført før tilbaketrekkingen.

Medlemsavgift og betalinger

Det er gratis å laste ned Appen. For å bestille en time eller trene hos Bruce-partnere må Brukeren først bli Medlem. Betalinger gjøres med kort eller autogiro og leveres av [Stripe] (https://www.stripe.com) og [Trustly] (https://www.trustly.com).

Medlemskapet må kjøpes i det landet der Medlemmet bruker medlemskapet mest. Medlemmet kan bruke sitt Bruce-medlemskap i andre byer, inkludert byer i andre land der Bruce tilbyr sine tjenester. Disse treningsøktene inkluderer besøk på studioer innenfor Medlemmets eget medlemsnivå.

Bruce tilbyr ulike medlemsnivåer i ulike land: I Sverige; Base, Black og Epic. I Norge; Base og Black. I Danmark; Black.

Et flex-medlemskap (rullerende medlemskap) koster per måned og løper til Medlemmet velger å avslutte det. Månedskostnaden trekkes den siste dagen i den aktuelle betalingsperioden.

For et commit-medlemskap (tidsbegrenset medlemskap) trekkes månedskostnadene på samme måte, men kan først sies opp etter det antall måneder Medlemmet har tegnet seg for. Hvis Medlemmet har et commit-medlemskap, må Medlemmet sørge for at en betalingsmåte fungerer gjennom hele perioden. Hvis en betaling uteblir og medlemskapet er et commit-medlemskap, vil en faktura bli sendt til Medlemmet. Hvis betalingen uteblir, kan saken sendes til inkasso.

Med Bruce Credits kan Medlemmet bestille økter og trene med Bruce-partnere. Kredittene er gyldige i ett år fra datoen Medlemmet kjøpte dem. Prisen per treningsøkt samsvarer med partnerens egne priser. Det er noen studioer som for øyeblikket ikke aksepterer Bruce-kreditter som betaling. En liste over disse partnerne finner du i Bruce FAQ.

Tilbud

Hver Bruce-partner velger klassene de ønsker å gjøre tilgjengelig for Bruce. Tilbudet av timer er ikke konstant og kan variere over tid og uten varsel. Bruce kan ikke garantere tilgang til et bestemt studio eller bestemte klasser. Medlemmet har ikke rett til å si opp medlemskapet før tiden fordi utvalget av klasser har endret seg eller et studio har forsvunnet.

Identifikasjon

For å kunne bruke tjenesten må Medlemmet oppgi sitt fulle navn og et profilbilde som tydelig viser medlemmets ansikt forfra. Kontoen er personlig og kan ikke deles. Hvis Medlemmet ikke har fullt navn og profilbilde, kan medlemskapet sperres uten varsel. Det gis ingen refusjon i disse tilfellene.

For å kunne sjekke inn hos Bruce-partnere kan appen be om Medlemmets posisjon. Informasjonen brukes til å avgjøre om medlemmet befinner seg på riktig sted, og kan logges for feilsøkingsformål.

For å opprettholde det høyeste sikkerhetsnivået vil Bruce verifisere alle Medlemmer med en digital ID. Alle Medlemmer i Sverige må verifiseres med en digital signatur innen 15. september 2023 for å kunne fortsette å bruke tjenesten Bruce tilbyr. Alle Medlemmer i Norge må verifiseres med en digital signatur innen 31. oktober 2023 for å kunne fortsette å bruke tjenesten Bruce tilbyr. Når verifiseringen med en digital ID er utført, trenger ikke kontoen å verifiseres på nytt. Medlemmets personnummer, navn og adresse lagres på Bruce-serverne i henhold til GDPR-protokollen. For mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, vennligst besøk: [Personvernregler] (https://www.bruce.app/privacy).

Sette medlemskapet på pause

Medlemmet kan sette medlemskapet på pause når som helst. Hvert kalenderår har Medlemmet to (2) pauseperioder og totalt 60 pausedager. Pausedagene kan fordeles som Medlemmet ønsker mellom de to pauseperiodene. Trekk for pausedager som Medlemmet har betalt for, gjøres på neste månedsutbetaling. Medlemskapet starter automatisk når pauseperioden avsluttes. Ubrukte pausedager kan ikke lagres til neste kalenderår.

Medlemmet får ikke nye pausedager hvis det avslutter medlemskapet og starter på nytt i løpet av samme kalenderår. Eventuelle timebestillinger som sammenfaller med pauseperioden, blir automatisk kansellert (gjelder ikke betalte timer).

I spesielle tilfeller, for eksempel ved skade eller sykdom, er det tillatt å ta pause i inntil 365 dager mot fremleggelse av legeerklæring. I forbindelse med graviditet tillates en pause på inntil seks (6) måneder, lengre pauser krever legeerklæring.

Pausing av medlemskapet må alltid gjøres på forhånd.

Oppsigelse av medlemskap

Hvis Medlemmet ønsker å si opp medlemskapet, gjelder 1 måneds oppsigelsestid for alle medlemskap. Oppsigelsestiden kan ikke avbrytes ved en pause. Dette betyr at Medlemmet vil bli belastet for den neste betalingsperioden etter den aktuelle betalingsperioden på oppsigelsestidspunktet. Eksempel: Hvis Medlemmet har betalingsdato den 15. i hver måned og sier opp medlemskapet senest den 14. april, vil siste betalingsperiode være 15. april - 14. mai. Hvis Medlemmet sier opp medlemskapet den 15. april, vil den siste betalingsperioden være 15. mai - 14. juni.

For et forpliktende medlemskap kan Tjenesten ikke sies opp i løpet av perioden.

Angrerett

I henhold til svensk, norsk og dansk lov har Medlemmet angrerett i 14 dager ved kjøp av varer og tjenester via Internett. For å utøve angreretten kan Medlemmet ikke ha brukt medlemskapet til trening. Angreretten gjelder fra kjøpsdatoen. Hvis Medlemmet angrer på kjøpet, skal Medlemmet kontakte Bruce ved å sende en e-post til [email protected] innen den angitte tiden.

Hvis Medlemmet har kjøpt medlemskapet via en tredjepart, gjelder spesielle vilkår. Da må Medlemmet kontakte tredjeparten.

Angreretten gjelder ikke ved kjøp av enkelttimer på et bestemt tidspunkt.

Inviter venner til en gratis time

Et Medlem kan dele ut invitasjoner til en gratis klasse på ditt medlemsnivå. Hver kode er unik og kan bare brukes én gang av personen som ennå ikke er Medlem. Én kode gir Medlemmets venn en gratis treningsøkt innenfor Medlemmets medlemsnivå. Treningen kan være en instruktørledet økt eller egentrening på for eksempel et treningssenter. Gratisøkten kan brukes senest 30 dager etter at koden er registrert. Alle som ennå ikke er Medlemmer, kan inviteres til en gratistime hver tredje måned.

Hvis vennen som Medlemmet inviterer, får et Bruce-medlemskap, blir Medlemmets invitasjoner fylt opp til 3 nye.

Bruce Zero

Fra 28. juni 2023 vil Bruce ikke lenger tilby Bruce Zero. Medlemmer som har noen form for Bruce Zero-rabatt, beholder denne så lenge Medlemmet og det inviterte Medlemmet har et aktivt medlemskap hos Bruce.

Begrensninger

For å se de spesifikke begrensningene, se de ulike studioene og/eller de ulike medlemskapene i Bruce-appen.

Det er en generell grense på 8 ganger per måned som Medlemmet kan besøke et spesifikt studio. For noen studioer gjelder unntak med enten 1, 4 eller 6 besøk per måned, avhengig av studioet.

Når Medlemmet har nådd besøksgrensen for et studio i en gitt måned, kan Medlemmet velge å kjøpe flere besøk. Det er ingen begrensning på hvor mange besøk Medlemmet kan kjøpe, med unntak av noen få studioer der det ikke er mulig å kjøpe flere besøk når Medlemmet har nådd den månedlige besøksgrensen. Besøksgrensen per studio inkluderer både solotrening og klassebookinger. Besøksgrensen tilbakestilles for alle studioer den 1. i hver kalendermåned.

Medlemmet kan ha et maksimalt antall bookinger samtidig, avhengig av medlemskapstype.

Antall samtidige bookinger er: I Sverige; Base har 3, Black har 4 og Epic har 5. I Norge; Base har 3 og Black har 5 I Danmark; Black har 5

Brukeren kan bare være logget inn på én enhet om gangen. Brukeren kan logge inn 5 ganger i løpet av en periode på 365 dager. Ytterligere innloggingsforsøk vil bli blokkert.

Avbestilling av klasser

Avbestillinger kan som hovedregel gjøres inntil 3, 6 eller 12 timer før timen starter uten at det må gjøres noe, ellers regnes det som en sen avbestilling. Unntak er angitt i klassebeskrivelsen. Hvis medlemmet avbestiller for sent, får Medlemmet 1 strike. Sen avbestilling kan gjøres inntil 10 minutter før timen starter.

Innsjekkinger kan vanligvis gjøres frem til 5 minutter før timen starter før de regnes som en sen innsjekking. Unntak er angitt i klassebeskrivelsen. Det gis 1 strike for 3 sene innsjekkinger i løpet av 30 dager. For at en innsjekking skal være gyldig, må Medlemmet delta på timen. En innsjekking uten deltakelse regnes som manglende oppmøte.

Hvis Medlemmet ikke deltar på en bestilt time, vil Medlemmet umiddelbart få 3 strikes.

Hvis Medlemmet får 3 prikker, blir Medlemmet sperret fra å bestille nye timer i 14 dager. Mens Medlemmet er blokkert, kan Medlemmet fortsatt delta på allerede bookede timer og trene på treningssentre og annen egentrening. Medlemmet kan velge å vente på at blokkeringen utløper, eller få opphevet blokkeringen umiddelbart mot et gebyr. Medlemmet blir automatisk kvitt 1 strike hver 30. dag, regnet fra første strike.

Ved sen innsjekking, sen avbestilling eller manglende oppmøte når blokkert forlenges blokkeringen med:

  • 1 dag for sen innsjekking
  • 3 dager for sen avbestilling
  • 7 dager for manglende oppmøte

Antall dager Medlemmet er blokkert påvirker prisen for å oppheve blokkeringen. Når blokkeringen er forlenget med 7 dager, øker prisen med tilsvarende beløp som det koster å oppheve blokkeringen.

Det er ikke mulig å sette medlemskapet på pause når det er blokkert. Hvis en sperreperiode strekker seg over en allerede planlagt pause, vil de resterende dagene av sperren fortsette etter pausen.

Studioene kan ha egne avbestillingsregler, i tillegg til Bruces egne regler. Dette betyr at du kan bli blokkert fra å booke timer i et visst antall dager i deres eget system. Studioer som dette gjelder for, har denne informasjonen oppgitt i studiobeskrivelsen.

Ved bruk av Bruce Credits gjelder følgende, i stedet for streikene ovenfor:

Sen avbestilling: Hvis Medlemmet avbestiller for sent, trekkes 5 credits, mens resten av creditsene som er betalt for timen, refunderes.

Uteblitt time: Hvis Medlemmet går glipp av en time, vil ingen credits bli refundert.

Drift og klager

Tjenesten leveres vanligvis døgnet rundt, hver dag i uken. Bruce garanterer imidlertid ikke at Tjenesten er fri for feil eller avbrudd. Ved svikt i Tjenesten skal Bruce alltid gis mulighet til å rette feilen. Bruce har rett til å stenge Tjenesten for vedlikehold i rimelig tid.

En Bruker som ønsker å påberope seg feil i Tjenesten, skal varsle Bruce innen rimelig tid ved å sende en e-post til [email protected].

Retningslinjer

Et Medlem må følge reglene og forskriftene som gjelder for hver Bruce-partner.

Når du bruker Tjenesten, er det ikke tillatt å bruke noen form for narkotika eller prestasjonsfremmende midler, med unntak av medisiner foreskrevet av leger. Dopingkontroller kan forekomme hos enkelte Bruce-partnere.

Bruce forbeholder seg retten til, med umiddelbar virkning og uten forklaring, å utestenge et Medlem fra tjenesten eller fra en bestemt Bruce-partner. Hver Bruce-partner har også rett til å nekte individuelle Medlemmer tilgang til klasser og solotrening.

Bare en konto per person er tillatt, og Bruce eier retten til å slette dupliserte kontoer når som helst.

Ingen refusjon vil bli gjort i tilfeller der en konto er suspendert eller slettet.

Force Majeure

Bruce skal ikke holdes ansvarlig for svikt eller forsinkelse i utførelsen av forpliktelsene i henhold til disse vilkårene og betingelsene, hvis slik ytelse er forsinket eller hindret av forekomsten av en uforutsigbar handling eller hendelse som er utenfor Bruces kontroll (Force Majeure-hendelser).

Handlinger eller hendelser som utgjør force majeure-hendelser inkluderer, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer, myndighetsinngrep, direktiver eller retningslinjer.

I tilfelle force majeure skal Bruce ta rimelige skritt for å redusere effekten av force majeure-hendelsen.

Behandling av personopplysninger

Bruce følger reglene som General Data Protection Regulation (GDPR) har satt opp for å beskytte brukernes integritet. Se [Bruce' personvernerklæring] (https://www.bruce.app/privacy) for mer informasjon. For å korrigere, få tilgang til eller slette personopplysninger kan en Bruker kontakte kundestøtte på [email protected].

Kontaktinformasjon

Bruce kundesupport er tilgjengelig på [email protected] eller via support-chatten i appen.

Endringer

Bruce kan revidere disse vilkårene fra tid til annen, med eller uten varsel til brukeren. Enhver slik revisjon vil tre i kraft umiddelbart. Brukerens fortsatte bruk av Tjenesten etter en slik revisjon utgjør aksept av de endrede vilkårene.

Sist oppdatert 2023-09-19

Informasjonskapsler og databeskyttelse

Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse og analysere nettlesingen din. Vi deler også data med våre annonsepartnere. Les mer.