Terms and conditions

Välkommen till Bruce!

Bruce är ett digitalt medlemskap som ger dig tillgång till den bästa träningen med ett enda medlemskap i din telefon - frihet att träna var du vill.

IM WITH BRUCE AB, (org. nr 559037-5597), och dess dotterbolag Bruce Norway AS (org. nr 924467495) och Bruce Denmark ApS (CVR nr 41888695) hädanefter kallade (Bruce), driver www.bruce.app (Webbplatsen) och relaterade appar för iOS och Android (Appen).

Genom att registrera dig som Användare på Webbplatsen eller i Appen godkänner du samtidigt dessa Villkor (Villkoren). Läs villkoren ordentligt eftersom de reglerar förhållandet mellan dig och Bruce.

En Medlem hänvisar till en betalande användare av Appen. En Användare hänvisar till Medlemmar, såväl som användare av Webbplatsen och Appen som ännu inte har betalat för ett medlemskap. Varje Användare har ett Konto som används för att logga in i Appen och på Webbplatsen.

Om Bruce

Bruce erbjuder en tjänst (Tjänsten) där Medlemmar via Appen kan boka gruppträningspass och checka in för egen träning på gym, studior och träningsanläggningar som Bruce samarbetar med (Bruce-partners).

Endast personer över 18 år kan köpa ett medlemskap på Bruce.

Vid besök hos Bruce-partners måste medlemmen checka in på sina bokade pass eller egen träning genom att scanna QR-koden som finns hos alla Bruce-partners med Bruce appen. När koden har skannats visas medlemmens inträdesbiljett i appen, som sedan ska visas upp för personalen.

Bruce-medlemskapet är personligt och Medlemmen har inte rätt att överföra rättigheter eller skyldigheter enligt villkoren till en tredje part. Medlemmen får inte heller släppa in en tredje part i Bruce-partners anläggningar. Straffet för att göra detta uppgår till en kostnad på 1000 kr. Vid upprepade händelser kommer Medlemmen att stängas av från tjänsten.

Samtyckesförklaring

Bruce kommer att skicka direkt marknadsföring till Användaren relaterad till våra produkter och tjänster. Direktmarknadsföringen från Bruce är delvis baserad på profilering. Detta innebär att Bruce kommer att göra förutsägelser om medlemmens personliga preferenser baserat på hur ofta medlemmen tränar, vilken typ av träning de gör och vilka Bruce-partners de tränar hos. Baserat på dessa förutsägelser kommer Bruce att skräddarsy direktmarknadsföringen till Medlemmen. För mer information om hur vi behandlar Användarnas personuppgifter, vänligen besök: Sekretesspolicy.

Medlemmen är fri att välja om hen vill samtycka till eller avvisa profileringen i syfte att förse medlemmen med direktmarknadsföring. Observera att medlemmen när som helst kan återkalla sitt samtycke, men att återkallandet inte kommer att påverka lagligheten av Bruces behandling som utförts före ett sådant återkallande.

Medlemsavgift och betalningar

Att ladda ner appen är kostnadsfritt. För att boka ett pass eller träna hos Bruce-partners måste Användaren först bli Medlem. Betalningar görs med kort eller via autogiro och tillhandahålls av Stripe och Trustly.

Medlemskapet måste köpas i det land där medlemmen använder medlemskapet mest. Medlemmen kan använda sitt Bruce-medlemskap i andra städer, inklusive städer i andra länder där Bruce tillhandahåller sina tjänster. Dessa träningspass inkluderar besök på studios inom medlemmens egen medlemsnivå.

Bruce erbjuder olika medlemsnivåer i olika länder: I Sverige; Base, Black och Epic. I Norge; Base och Black. I Danmark; Black.

Ett flexmedlemskap (rullande medlemskap) betalas per månad och löper tills Medlemmen väljer att säga upp det. Månadskostnaden dras den sista dagen i den aktuella betalningsperioden.

Medlemmen måste se till att en betalningsmetod fungerar under hela mandatperioden. Om en betalning misslyckas skickas en faktura till Medlemmen. Om betalningen uteblir kan ärendet skickas till inkasso.

Med Bruce Credits kan Medlemmen boka pass och träna hos Bruce partners. Credits är giltiga i ett år från datumet då Medlemmen köpt dem. Pass som bokats med utgångna credits återbetalas inte vid avbokning. Priset per träningspass matchar Partnerns egen prissättning. Det finns några studios som för närvarande inte accepterar Bruce-krediter som betalning. En lista över dessa Partners finns i Bruce FAQ.

Leverans

Varje Bruce-partner väljer de pass de vill göra tillgängliga för Bruce. Passen är inte konstanta och kan variera över tid och utan förvarning. Bruce kan inte garantera tillgång till en specifik studios eller vissa pass. Medlemmen har inte rätt att säga upp medlemskapet i förtid om utbudet av pass har förändrats eller om en studio har försvunnit från utbudet.

Identifiering

För att kunna använda Tjänsten behöver Medlemmen ange sitt fullständiga namn och en profilbild som tydligt visar Medlemmens ansikte framifrån. Kontot är personligt och får inte delas. Om Medlemmen inte har fullständigt namn och profilbild kan medlemskapet komma att spärras utan förvarning. Ingen återbetalning görs i dessa fall.

För att checka in hos Bruce-partners kan appen fråga efter medlemmens plats. Informationen används för att avgöra om medlemmen befinner sig på rätt plats och kan loggas för felsökningsändamål.

För att upprätthålla den högsta säkerhetsnivån kommer Bruce att verifiera alla Medlemmar med ett digitalt ID. Alla medlemmar i Sverige måste verifieras med en digital signatur senast den 15 september 2023 för att kunna fortsätta använda den tjänst som Bruce tillhandahåller. Alla medlemmar i Norge måste verifieras med en digital signatur senast den 31 oktober 2023 för att kunna fortsätta använda den tjänst som Bruce tillhandahåller. När verifieringen med ett digitalt ID har gjorts behöver kontot inte verifieras igen. Medlemmens personnummer, namn och adress lagras på Bruce-servrarna i enlighet med GDPR-protokollet. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök: Sekretesspolicy.

Pausa medlemskap

Medlemmen kan pausa medlemskapet närhelst den vill. Varje kalenderår har Medlemmen två (2) pausperioder och totalt 60 pausdagar. Pausdagarna kan fördelas som Medlemmen önskar mellan de två pausperioderna. Avdrag för pausdagar som Medlemmen betalat för görs på nästkommande månadsbetalning. Medlemskapet startar automatiskt när pausperioden är slut. Oanvända pausdagar kan inte sparas till nästa kalenderår.

Medlemmen får inte nya pausdagar om hen avslutar medlemskapet och startar om det igen inom samma kalenderår. Eventuella passbokningar som sammanfaller med pausperioden avbokas automatiskt (gäller ej betalda pass).

Vid särskilda omständigheter såsom skada eller sjukdom medges paus i upp till 365 dagar mot uppvisande av läkarintyg. I samband med graviditet tillåts uppehåll upp till sex (6) månader, längre uppehåll kräver läkarintyg.

Att pausa medlemskapet måste alltid göras i förväg och kan inte göras efter att ett medlemskap avslutats.

Säga upp medlemskap

Om Medlemmen vill säga upp sitt medlemskap gäller 1 månads uppsägningstid för alla medlemskap. Uppsägningstiden kan inte tas bort genom en paus. Detta innebär att Medlemmen kommer att debiteras för nästa betalningsperiod efter den aktuella betalningsperioden vid tidpunkten för uppsägningen. Exempel: Om Medlemmens betalningsdatum är den 15:e varje månad och hen säger upp sitt medlemskap senast den 14:e april, kommer hens sista betalningsperiod att vara den 15:e april - 14:e maj. Om medlemmen säger upp sitt medlemskap den 15 april kommer den sista betalningsperioden att vara 15 maj - 14 juni.

Medlemmen kan inte pausa medlemskapet efter att en uppsägning har gjorts.

Ingen uppsägningstid gäller om Medlemmen säger upp sitt medlemskap under första månaden som helt ny medlem.

Ångerrätt

Enligt svensk, norsk och dansk lag har Medlemmen ångerrätt i 14 dagar vid köp av varor och tjänster på distans. För att utöva ångerrätten får Medlemmen inte ha använt medlemskapet för att träna. Ångerrätten gäller från och med inköpsdagen eller från dagen av tecknande av Bruce Trial. Särskilda regler för ångerrätt gäller för Bruce Trial. Se sektion Bruce Trail nedan.

Om Medlemmen ångrar köpet ska medlemmen kontakta Bruce via e-post [email protected] inom den angivna tiden.

Om Medlemmen har köpt medlemskapet via en tredje part gäller särskilda villkor. Då måste Medlemmen kontakta den tredje parten.

Ångerrätten gäller inte vid köp av enskilda pass vid en specifik tidpunkt.

Kampanjvillkor

Om Medlemmen använder sig av en kampanjkod gäller följande villkor:

Första gången Medlemmen någonsin har ett betalande medlemskap i Bruce kan Medlemmen avsluta medlemskapet utan uppsägningstid under de första 30 dagarna. På grund av det kan medlemskapet som minst vara aktivt 1 eller 3 månader oberoende längd på kampanj. Efter första månaden gäller alltid 1 månads uppsägningstid.

Kampanjer gäller endast nya medlemmar*. Kampanjer gäller aldrig personer med aktivt eller pausat medlemskap eller under en Trial-period. Rätten att ta del av en kampanj bestäms av Bruce efter eget gottfinnande och Bruce kan begränsa denna rätt för att förhindra att kampanjer missbrukas.

Inga rabattkoder kan kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

Om Medlemmen pausar under kampanjperioden, riskerar Medlemmen att förlora hela eller delar av rabatten på resterande tid av kampanjen.

En kampanjkod måste aktiveras inom kampanjens ramar men senast 25 dagar från att Medlemmen lagt in den på sin profil.

Rabatten gäller alltid på de aktuella listpriserna för kampanjperioden och alla rabatter är tidsbegränsade.

*Undantag kan gälla om du har fått ett personligt erbjudande via e-post eller SMS.

Bruce Trial

Bruce Trial finns tillgänglig periodvis under året och ger nya kunder hos Bruce möjlighet att provträna gratis på utvalda studios som ingår i Black-medlemskapet under fjorton dagar. Under provperioden kan Medlemmen träna max en (1) gång per studio eller kedja. Provperioden gäller endast för medlemskapet Bruce Black.

Provperioden går varken att pausa eller förlänga men Medlemmen kan när som helst avsluta sin provperiod. Vid avslutande av provperioden kan man inte längre provträna gratis på våra studios. För att avsluta provperioden måste Medlemmen avboka alla sina inbokade pass och sedan avsluta i appen.

Under provperioden gäller samma regler för no-shows, sena avbokningar och sen incheckning som för vanliga medlemmar. Medlemmen kan inte avbryta sin testperiod medan det finns en blockering. (se avsnittet Avbokning av klasser nedan för mer information).

När provperioden har löpt ut omvandlas medlemskapet till ett Bruce Black-medlemskap såvida Medlemmen inte aktivt har valt att avsluta medlemskapet dessförinnan. Dagen efter provperiodens slut måste Medlemmen genomföra den första månadsbetalningen för Bruce Black-medlemskapet. Vid betalning kommer Medlemmen att erhålla full tillgång till alla funktioner som ingår i medlemskapet Bruce Black. För information om pris för Bruce Black-medlemskapet, vänligen se vår prislista här: Memberships

I de städer som erbjuder fler medlemsnivåer än Bruce Black ges möjligheten att välja vilket medlemskap man önskar ha innan provperioden är slut. I samband med att Medlemmen startar ett medlemskap avslutas samtidigt provperioden.

Om en medlem försöker starta provperioden en gång till, startas ett vanligt Black-medlemskap som inte kan återbetalas.

Särskilda regler för ångerrätt gäller för Bruce Trial. Ångerfristen börjar löpa från första dagen av provperioden och en ytterligare ångerfrist kommer inte att erbjudas under det fortsatta medlemskapet. För mer information om hur Medlemmen utövar sin ångerrätt, vänligen se sektionen Ångerrätt ovan.

Bjud in vänner till ett kostnadsfritt pass

En Medlem kan distribuera inbjudningar till ett gratis pass på sin medlemsnivå. Varje kod är unik och kan endast användas 1 gång av den person som ännu inte är medlem. En kod ger Medlemmens vän ett kostnadsfritt träningspass inom medlemmens medlemsnivå. Träningen kan vara ett instruktörsledt pass eller egen träning på till exempel ett gym. Gratispasset kan utnyttjas senast 30 dagar efter att koden har registrerats. Alla som ännu inte är medlemmar kan bjudas in till ett gratispass en gång var tredje månad.

Om den vän som Medlemmen bjuder in blir medlem i Bruce kommer Medlemmens inbjudningar att fyllas på med 3 nya inbjudningar.

Begränsningar

Det finns en allmän gräns på 8 gånger per månad som Medlemmen kan besöka en specifik studio eller kedja. För vissa studios gäller undantag med antingen 1, 4 eller 6 besök per månad beroende på studion. På STC-gym finns det inga besöksgränser för Bruce-medlemmar.

När Medlemmen har uppnått sin besöksgräns för en studio en viss månad, kan Medlemmen välja att köpa ytterligare besök. Det finns ingen gräns för antalet köpta besök som Medlemmen kan köpa, förutom för en minoritet av studior där det inte är möjligt att köpa ytterligare besök när Medlemmen har nått den månatliga besöksgränsen.
Besöksgränsen per studio inkluderar både egen träning och passbokningar. Besöksgränsen återställs för alla studios den 1:a i varje kalendermånad.

Medlemmen kan ha ett maximalt antal samtidiga bokningar samtidigt beroende på medlemskapstyp.

Antalet samtidiga bokningar är: I Sverige; Base har 3, Black har 4 och Epic har 5 I Norge; Base har 3 och Black har 5 I Danmark; Black har 5

Användaren kan endast vara inloggad på en enhet åt gången. Användaren får logga in 5 gånger under en period av 365 dagar. Alla ytterligare inloggningsförsök kommer att blockeras.

Avbokning av klasser

Olika studios har olika avbokningregler. Senaste avbokningstid står i studiobeskrivningen samt i passbokningen. Om Medlemmen gör en sen avbokning får Medlemmen 1 prick. Sena avbokningar kan göras fram till 10 minuter före passets start.

Incheckning kan i allmänhet göras fram till 5 minuter innan ett pass börjar, efter det räknas incheckningen som en sen incheckning. Eventuella undantag anges i passbokningen. Vissa anläggningar låser dörren 5 min innan passet börjar, vid sen ankomst till en sådan anläggning kan incheckning inte ske och det blir då en miss. 1 strike ges för 3 sena incheckningar gjorda inom 30 dagar. För att en incheckning ska vara giltig krävs att Medlemmen deltar i passet. En check-in utan deltagande räknas som en no-show.

Om Medlemmen inte deltar i ett bokat pass, en no-show, kommer Medlemmen omedelbart att få 3 prickar.

Om Medlemmen får 3 prickar kommer Medlemmen att blockeras från att boka nya pass i 14 dagar. Under blockeringen kan Medlemmen fortfarande delta i redan bokade pass och träna på gym och annan egen träning. Viktigt är att Medlemmen inte kan avbryta sitt medlemskap eller provperiod medan han har en blockering. Medlemmen kan välja att vänta på att blockeringen ska upphöra eller bli avblockerad direkt mot en avgift. Medlemmen blir automatiskt av med 1 prick var 30:e dag, beräknat från den första strejken.

Om sena incheckningar, sena avbokningar eller uteblivna besök görs under en blockering kommer blockeringen att förlängas med:

  • 1 dag för sen incheckning
  • 3 dagar för sen avbokning
  • 7 dagar för utebliven ankomst

Antalet dagar som Medlemmen är blockerad påverkar priset för att häva blockeringen. När spärren har förlängts med 7 dagar ökar priset med motsvarande belopp som det kostar att häva spärren.

Det är inte möjligt att pausa medlemskapet när det är blockerat. Om en blockeringsperiod sträcker sig över en redan schemalagd paus, kommer de återstående dagarna av blockeringen att fortsätta efter pausen.

Studios kan ha sina egna avbokningsregler, utöver Bruces egna regler. Detta innebär att du kan blockeras från att boka pass för ett visst antal dagar i studions egna system. Studior som detta gäller för har denna information angiven i studiobeskrivningen.

När Medlemmen använder Bruce Credits gäller följande, istället för prickarna ovan:

Sena avbokningar: Om Medlemmen gör en sen avbokning kommer 5 credits att dras av, medan resten av de credits som betalats för passet kommer att återbetalas.

Missad lektion: Om Medlemmen missar en lektion återbetalas inga krediter.

Drift och klagomål

Tjänsten tillhandahålls vanligtvis dygnet runt, varje dag i veckan. Bruce garanterar dock inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott. I händelse av fel i Tjänsten ska Bruce alltid ges möjlighet att korrigera felet. Bruce har rätt att stänga Tjänsten för underhåll under en rimlig tid.

En användare som vill hävda fel i Tjänsten ska meddela Bruce inom rimlig tid genom att skicka e-post till [email protected].

Policy

En medlem måste följa de regler och förordningar som gäller för varje Bruce-partner. Bruce har nolltolerans mot trakasserier. Trakasserier, inklusive men inte begränsat till verbala, fysiska eller online-trakasserier, kommer inte att tolereras och kan leda till avslutat medlemskap.

När du använder Tjänsten är det inte tillåtet att använda någon typ av droger eller prestationshöjande medel, med undantag för läkemedel som ordinerats av läkare. Dopingkontroller kan förekomma på vissa Bruce-partneranläggningar.

En Medlem är inte försäkrad via Bruce när den besöker en Bruce-partner eller event. Bruce-partnerna ansvarar för att ha korrekta försäkringar på plats.

Bruce förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan och utan förklaring, stänga av en Medlem från tjänsten eller från en specifik Bruce-partner. Varje Bruce-partner har också rätt att neka enskilda Medlemmar tillgång till pass och egen träning.

Endast ett konto per person är tillåtet, och Bruce äger rätten att när som helst ta bort dubbla konton.

Ingen återbetalning kommer att göras i fall där ett konto stängs av eller raderas.

Force Majeure

Bruce ska inte hållas ansvarigt för misslyckande eller försening i utförandet av skyldigheterna enligt dessa villkor, om sådan prestanda försenas eller hindras av förekomsten av en oförutsägbar handling eller händelse som ligger utanför Bruce kontroll (Force Majeure Events).

Handlingar eller händelser som utgör Force Majeure-händelser inkluderar, men är inte begränsade till, naturkatastrofer, regeringsbeslut, direktiv eller policyer.

I händelse av force majeure ska Bruce vidta rimliga åtgärder för att mildra effekterna av force majeure-händelsen.

Behandling av personuppgifter

Bruce följer de regler som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har satt upp för att skydda Användarnas integritet. Läs Bruce integritetspolicy för mer information. För att korrigera, få tillgång till eller radera personuppgifter kan en Användare kontakta kundsupporten på [email protected].

Kontaktuppgifter

Bruce kundsupport finns tillgänglig på [email protected] eller via supportchatten i appen.

Ändringar

Bruce kan revidera dessa villkor från en tid till en annan, med eller utan föregående meddelande till Användaren. Varje sådan revidering träder i kraft omedelbart. Användarens fortsatta användning av tjänsten efter en sådan revidering utgör godkännande av de ändrade villkoren.

Senast uppdaterad 2024-03-25

Cookies och dataskydd

Vi använder cookies för att anpassa och analysera din surfing. Vi delar också data med våra annonspartner. Läs mer.