Bruce logo
Become a Member
PricingStudiosFor BusinessesFor Gyms & StudiosFAQ
All studios

AdO Arena

Swimming

Marker

Lungegårdskaien 40B, Sentrum
5015 Bergen

About AdO Arena

AdO arena (Alexander Dale Oen Arena) er Norges hovedanlegg for svømming og stup. Olympisk standard er stikkordet som beskriver arenaen. Samtidig er det laget slik at alle gjestegrupper skal kunne nyte og benytte anlegget. Her kan du svømme i et 50-meters basseng med høy internasjonal standard, stupe i det som allerede har blitt kalt at av Europas beste stupebasseng, lære deg å svømme i opplæringsbassenget eller fyke ned i en av vannskliene.

AdO Arena og Nordnes Sjøbad telles som én tilbyder.

Website: https://adoarena.no

Facilities

Download the App to Become a Member

Download on the App StoreGet it on Google Play
Swimming, BergenSwimming, Sentrum, Bergen
Bruce logo
© 2020 BRUCE. All rights reserved.
IM WITH BRUCE AB, 559037-5597